Dlaczego warto grać...

dlaczego_warto..Z punktu widzenia psychologii, żadna ze sztuk nie daje tylu możliwości rozwijania zdolności twórczych jak właśnie muzyka.

***

Efekty muzyczne są wynikiem systematycznych wysiłków cząstkowych podejmowanych w określonych dniach i godzinach. Dziecko musi przełamywać chwilowe niechęci do nauki i różne przeszkody obiektywne. Czasem wymaga to naprawdę dużego samozaparcia.

***

Wynikiem aktywności muzycznej, która powinna trwać od wieku przedszkolnego aż do dojrzałości, jest wykształcenie i utrwalenie zdolności podejmowania systematycznych wysiłków, które z czasem mogą stać się ważnym rysem charakteru...

***

dlaczego_warto2Nauka muzyki przyczynia się znacznie do rozwoju intelektualnego, motorycznego i manualnego. W jej trakcie konieczne jest wykonywanie podstawowych operacji matematycznych (analiza rytmów, trening palców, koordynacja ruchów w przestrzeni trójwymiarowej) jak i intensywne używanie pamięci...

***

...Nauka muzyki znacząco wpływa na funkcjonowanie mózgu a również na jego strukturę. Badania elektrofizjologiczne (Altenmüller, Bangert, Liebert, Gruhn) wykazały, że podczas nauki muzyki, od wczesnego wieku wytwarza się umiejętność przestrzennej koordynacji ruchów prawej i lewej ręki oraz sztuka semantycznego odbierania dźwięków. Za procesy te odpowiada obszar mózgu w obrębie korowego ośrodka mowy. Ponadto zaobserwowano tworzenie większej liczby włókien nerwowych łączących obie półkule a także lepszą ich mielinizację czyli trwałość osłonek, co zwiększa ich późniejszą odporność na naturalny zanik związany ze starzeniem się....

***

dlaczego_warto3...Dowiedziono, że edukacja muzyczna ma niemały wpływ na umiejętność nawiązywania kontaktów w życiu społecznym, rozwija bowiem, poprzez wyrażanie uczuć w grze, emocjonalny wgląd w siebie. Wspólne muzykowanie uczy emocjonalnego zestrojenia, umiejętności odbierania reakcji partnerów i szybkiego dostosowywania się do nich...

***

...Edukacja muzyczna rozwija myślenie abstrakcyjne i wpływa na myślenie kreatywne.

***

dlaczego_warto4Doświadczenia naukowców dowiodły, że edukacja muzyczna wpływa na łatwość i trwałość opanowywania języków obcych...

***

...W publikacji Hurwitza, Wolfa, Bortnicha i Kokasa z 1975 r. opisany jest eksperyment przeprowadzony na grupie dzieci zróżnicowanych wiekowo, o przeciętnym stopniu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Eksperyment polegał na uczestnictwie dzieci w ćwiczeniach muzycznych.
Zajęcia prowadzono 5 razy w tygodniu po 40 minut. Po siedmiu miesiącach u dzieci tych zaobserwowano wzrost zdolności przyswajania informacji w procesie nauczania o 16%...