Plan zajęć teorii

Cykl 6-letni

Klasa I

środa 16.10 – 16.55 podstawy rytmiki, sala 6

środa  17.00 - 17.45 podstawy rytmiki, sala 6

piątek 15.15 - 16.00 kształcenie słuchu, sala 6

Klasa II

środa 17.00 - 17.45 podstawy rytmiki, sala 6

środa 17.50 - 18.35 podstawy rytmiki, sala 6

piątek 16.05 - 16.50 kształcenie słuchu, sala 6

Klasa III

środa 14.30 - 15.15 podstawy rytmiki, sala 6

środa 15.20 - 16.05 podstawy rytmiki, sala 6

piątek 16.55 - 17.40 kształcenie słuchu, sala 6

Klasa IV

wtorek 15.15 - 16.00 kształcenie słuchu, sala 6 

środa 15.15 - 16.00 wiedza o muzyce, sala 3

środa 16.05 - 16.50  kształcenie słuchu, sala 3

Klasa V

poniedziałek 15.15 - 16.00  kształcenie słuchu, sala 6

wtorek 16.05 - 16.50 kształcenie słuchu, sala 6

wtorek 16.55 - 17.40 audycje muzyczne, sala 6

Klasa VI

poniedziałek 17.45 - 18.30 kształcenie słuchu, sala 6 

środa 16.55 - 17.40 kształcenie słuchu, sala 3

środa 17.45 - 18.30 audycje muzyczne, sala 3

 


Cykl 4-letni

Klasa I

czwartek 15.15 - 16.00 kształcenie słuchu, sala 6 

czwartek 16.05 - 16.50 kształcenie słuchu, sala 6

Klasa II

wtorek 15.15 - 16.00 kształcenie słuchu, sala 6 

środa 15.15 - 16.00 wiedza o muzyce, sala 3

środa 16.05 - 16.50 kształcenie słuchu, sala 3

 

Klasa III

poniedziałek 15.15 - 16.00 kształcenie słuchu, sala 6 

wtorek 16.05 - 16.50 kształcenie słuchu, sala 6

wtorek 16.55 - 17.40 audycje muzyczne, sala 6

Klasa IV

poniedziałek 17.45 - 18.30 kształcenie słuchu, sala 6

środa 16.55 - 17.40 kształcenie słuchu, sala 3

środa 17.45 - 18.30 , audycje muzyczne, sala 3

 

Uczniowie klas IV V VI/c6 oraz II, III, IV/c4 są także zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach chóru lub zespołu instrumentalnego zgodnie z wykazem imiennym 

chór - poniedziałek 16.10 - 17.40, sala 3

zespół smyczkowy - czwartek 17.00 - 17.45, 17.50 - 18.35, sala 12

zespół instrumentalny do uzgodnienia z p. Łukaszem Ludwikowskim 

Szkolny plan nauczania przewiduje zajęcia z akompaniatorem, które nie podlegają ocenie.
Zajęcia z akompaniatorem nie dotyczą uczniów klas fortepianu, gitary, harfy i akordeonu.