Opłaty

Artykuły

  • Opłaty za zajęcia w Ognisku

    oplaty 

    Działalność Preludium finansowana jest z opłat rodziców.

    Opłata jest zapłatą za cały miesiąc nauki w Preludium a nie za poszczególne lekcje.

    Oznacza to, że w każdym miesiącu należy wnieść opłatę w ustalonej wysokości bez względu na ustawowe dni wolne od pracy np. dni świąteczne, ferie zimowe.