Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie wstępne do nauki w Ognisku "Preludium" - wersja elektroniczna

Wniosek sklada się z trzech dokumentów: formularza z danymi samego kandydata oraz osoby dokonującej zgłoszenia, informacji o zasadach RODO dotyczących sposobów i zasad przetwarzania pozyskanych danych przez PRELUDIUM oraz ze zgody na przetwarzanie przez PRELUDIUM podanych danych osobowych.Wszystkie dokumenty, po ich zaakceptowaniu, należy wypełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach. Na ostatniej stronie zgłoszenia znajduje się przycisk, który powoduje wysyłkę wypełnionego zgłoszenia przez program pocztowy, jako e-mail z załączonym formularzem do sekretariatu PRELUDIUM. Wypełnione zgłoszenie można również wydrukować we własnym zakresie i dostarczyć osobiście do sekretariatu PRELUDIUM.

UWAGA!
Do odczytania i wypełnienia dokumentów konieczne jest posiadanie bezpłatnego programu Adobe Reader

ZGŁOSZENIE [.pdf]


Zgłoszenie wstępne do nauki w Ognisku "Preludium" - wersja papierowa

UWAGA! Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić, wydrukować i osobiście dostarczyć do sekretariatu Preludium.

ZGŁOSZENIE - wersja papierowa

 


Formularz wpłaty za zajęcia MINILATKÓW w Ognisku "Preludium"

DRUK WPŁATY MINILATKI [.pdf]