Jak się zapisać

 Prywatne Ognisko Artystyczne PRELUDIUM
prowadzi zapisy chętnych przez cały rok

Zobacz też: www.facebook.com/preludiumszkolamuzyczna/videos

 

Zgłoszenie kandydata do OGNISKA

Można dokonać za pomocą druku, który należy pobrać z działu:

DOKUMENTY DO POBRANIA / plik: ZGŁOSZENIE

 

Pobrane ZGŁOSZENIE


(oraz Klauzulę informacyjną przetwarzania danych osobowych i Zgodę na przetwarzanie danych osobowych)


należy wypełnić elektronicznie przy pomocy przeglądarki ADOBE READER, podpisać i przesłać na adres e-mail biuro@preludium.net lub dostarczyć do sekretariatu Preludium. Po kliknięciu w formularzu opcję WYŚLIJ FORMULARZ, dokument powinien automatycznie zostać przekierowany do Państwa skrzynki pocztowej.

Wyżej wymieniony wniosek jak również więcej informacji można również uzyskać
kontaktując się z sekretariatem szkoły telefonicznie (531 474 263) lub mailowo
(biuro@preludium.net).

 

foto_grupowe