O fundacji

logo fundacjiCelem Fundacji Edukacji Muzycznej PRELUDIUM jest krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie polskim na wielu płaszczyznach.

Aktywnie wspieramy rozwój i propagowanie polskiego szkolnictwa muzycznego podkreślając ogólnorozwojowe zalety edukacji muzycznej dzieci od najmłodszych lat.

Wspieramy działalność instytucji kultury poprzez aktywną współpracę z placówkami kulturalnymi i szkołami artystycznymi.
Promujemy utalentowanych instrumentalistów i zespoły kameralne, a także wspieramy działalność popularyzatorską i edukacyjną w dziedzinie muzyki.

Poszukujemy sponsorów i źródeł wsparcia finansowego dla szkół i placówek szkolnictwa artystycznego działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Organizujemy i współorganizujemy koncerty, festiwale i eventy okołomuzyczne dla lokalnej społeczności, poruszając się w obrębie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, we współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi, fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi.

Organizujemy i współorganizujemy konkursy, warsztaty muzyczne i kursy mistrzowskie dla uczniów szkół muzycznych i studentów uczelni muzycznych w obrębie zadań publicznych z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania.

Udzielamy pomocy finansowej szkołom i placówkom muzycznym w zakresie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych, konserwacji i napraw instrumentów