Opłaty

Artykuły

  • Opłaty za zajęcia w Szkole

    opłaty

    Działalność Preludium finansowana jest z opłat rodziców.

    Czesne jest zapłatą za cały miesiąc nauki w Preludium a nie za poszczególne lekcje.

    Oznacza to, że w każdym miesiącu należy wnieść opłatę w ustalonej wysokości niezależnie od dni ustawowo wolnych od pracy, świąt czy ferii.