Jak się zapisać

 Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia
(z uprawnieniami szkoły publicznej)
prowadzi zapisy chętnych na rok szkolny 2024/2025

Zobacz też: www.facebook.com/preludiumszkolamuzyczna/videos

 

Zgłoszenie kandydata do Szkoły

Można dokonać za pomocą druku, który należy pobrać z działu:

DOKUMENTY DO POBRANIA / plik: ZGŁOSZENIE

 

POBRANE  ZGŁOSZENIE
(oraz Klauzulę informacyjną przetwarzania danych osobowych i Zgodę na przetwarzanie danych osobowych)

należy wypełnić elektronicznie przy pomocy przeglądarki ADOBE READER, podpisać i przesłać na adres e-mail biuro@preludium.net lub dostarczyć do sekretariatu Preludium. Po kliknięciu w formularzu opcję WYŚLIJ FORMULARZ, dokument powinien automatycznie zostać przekierowany do Państwa skrzynki pocztowej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również więcej informacji można uzyskać kontaktując się z sekretariatem szkoły telefonicznie: 531 474 263 lub mailowo: biuro@preludium.net

 

Kandydaci do SZKOŁY zobowiązani są do osobistego udziału w Badaniu Przydatności do Szkoły.
O termin badania proszę pytać e-mailem: biuro@preludium.net lub telefonicznie: 531 474 263.

 

foto_grupowe